API数据接口返回实例,APP接口开发例子

//20190123新增加全局API数据返回接口,统一规定,-1:未登录,0:普通错误,1:返回成功
function ajaxmsg($msg = "", $status = 1, $data = '', $errcode = '')
{
    $json['msg'] = $msg;
    $json['status'] = $status;
    $json['data'] = $data;
    if ($errcode) {
        $json['errcode'] = $errcode;
    }
    echo json_encode($json, true);
    exit;
}

目前有:1条评论

  1. 丘八
    2019-02-26 12:06:20
    活捉大佬一只

留下脚印,证明你来过。发表评论:

*

*

分享:

支付宝

微信