HTML中Timer时间设置代码

[code]
-----------------------------------------------------

代码2:(显示动态时间)

-------------------------------------------------------------

代码3:(显示动态时间)网页特效|Linkweb.cn/Js|---最简单的全日制时间显示,代码非常简单--------------------------------------------------------------------代码2:(显示动态时间)

-------------------------------------


代码3:(显示动态时间)网页特效|Linkweb.cn/Js|---最简单的全日制时间显示,代码非常简单


[/code]

目前有:0条评论

留下脚印,证明你来过。发表评论:

*

*

分享:

支付宝

微信